På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.


Om proces-
industrien

Procesindustrien tilbyder netværk, indflydelse og service
modelfoto
Fokusområder er klima- og energi,miljøpolitik, medarbejderpolitik og uddannelsespolitik

Procesindustrien og samfundet

Procesindustrien - PI - er en brancheforening for virksomheder med komplekse fremstillingsprocesser.

PI arbejder for:

• At styrke rammebetingelserne for virksomheder i Danmark med komplekse produktionsanlæg for derigennem at bevare og forbedre konkurrencekraften hos virksomhederne.

• At skabe politisk opmærksomhed og forståelse for Procesindustriens positive betydning for samfundsøkonomien og beskæftigelse.

• At sikre tilstedeværelse af medarbejdere med de faglige kompetencer, der er væsentlige for Procesindustrien.

• At fremme energieffektiv og miljøskånsom produktion, som kan styrke Danmarks internationale konkurrenceevne.

• At samle danske produktionsvirksomheder i en slagkraftig brancheforening.

Organisation

PI er en medlemsdrevet forening med egen bestyrelse og sekretariat. Samtidig er PI en medlemsforening i DI, hvilket giver både styrke og indflydelse.

Netværk, indflydelse og service

Politiske udvalg og faglige netværk bidrager til at styrke det praktiske fællesskab og sikre PI indflydelse - både i forhold til DI, som PI er en del af, og i forhold til omverdenen.

PI har etableret 3 politiske udvalg:

  • Miljøpolitisk Udvalg - MIPU
  • Medarbejderpolitisk Udvalg - MPU
  • Uddannelsespolitisk Udvalg - UPU

Udvalgene har deltagelse af medarbejdere fra medlemsvirksomhederne og er tæt knyttet til PI's bestyrelse.

Udvalgene holder sig orienteret om relevant eksisterende og kommende lovgivning i Danmark og EU og er aktive samarbejdspartnere i det lovforberedende arbejde. Udvalgene øver aktiv indflydelse på DI's politiske arbejde ved at klarlægge og synliggøre procesindustriens behov, herunder konkrete forslag til handlinger.

Hertil kommer en række netværk, bl.a. på det uddannelsespolitiske område. Både udvalg og netværk giver mulighed for at mødes med repræsentanter for andre procestunge virksomheder og derigennem udveksle nyttige erfaringer m.m.

Vi arrangerer målrettede konferencer og temamøder for medlemmerne.

Internationalt er PI knyttet til CEFIC, ligesom PI har relationer til en række tilsvarende organisationer i bl.a. Norden.

Sekretariat

PI har eget sekretariat, som varetages af medarbejdere i DI. Det giver PI's medlemmer en nem og god indgang til både PI og DI.

  • Oprettet: 18-11-2009
  • Opdateret: 03-01-2018
  • Kontaktperson:
    Dorte Ibsen


Procesindustrien - En del af DI 1787 København V. Tel: 3377 3377 Fax: 3377 3300 E-mail: pidi.dk